مشخصات تبلیغ هدر

سایز : ۶۰*۴۶۸

نمایش آگهی در : همه صفحات

قیمت :

           ۳ ماه : ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۶ ماه : ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

۱ سال : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

سفارش

مشخصات تبلیغات سمت راست و چپ

سایز : ۲۴۰*۱۲۰

نمایش آگهی در : همه صفحات به جز صفحات گالری و فیلم

قیمت :

           ۳ ماه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۶ ماه : ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

۱ سال : ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

سفارش

مشخصات تبلیغات سایز کوچک صفحه اصلی

سایز : ۱۵۰*۱۵۰

نمایش آگهی در : صفحه اصلی

قیمت :

           ۳ ماه : ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۶ ماه : ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

۱ سال : ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

سفارش

مشخصات تبلیغ سایز بزرگ صفحه اصلی

سایز : ۱۰۰*۴۶۹

نمایش آگهی در : صفحه اصلی

قیمت :

           ۳ ماه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۶ ماه : ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

۱ سال : ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 

سفارش

مشخصات تبلیغ صفحات داخلی نوشته‌ها (۵)

سایز : ۷۵*۶۵۰

نمایش آگهی در : صفحات داخلی نوشته‌ها

قیمت :

           ۳ ماه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۶ ماه : ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

۱ سال : ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 

سفارش