مشخصات تبلیغ هدر

سایز : ۶۰*۴۶۸

نمایش آگهی در : همه صفحات

قیمت :

           ۳ ماه : ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

           ۶ ماه : ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

           ۱ سال : ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

مشخصات تبلیغات سمت راست و چپ

سایز : ۲۴۰*۱۲۰

نمایش آگهی در : همه صفحات به جز صفحات گالری و فیلم

قیمت :

           ۳ ماه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

           ۶ ماه : ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

           ۱ سال : ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

مشخصات تبلیغات سایز کوچک صفحه اصلی

سایز : ۱۵۰*۱۵۰

نمایش آگهی در : صفحه اصلی

قیمت :

           ۳ ماه : ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

           ۶ ماه : ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

           ۱ سال : ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

مشخصات تبلیغ سایز بزرگ صفحه اصلی

سایز : ۱۰۰*۴۶۹

نمایش آگهی در : صفحه اصلی

قیمت :

           ۳ ماه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

           ۶ ماه : ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

           ۱ سال : ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 

مشخصات تبلیغ صفحات داخلی نوشته‌ها

سایز : ۷۵*۶۵۰

نمایش آگهی در : صفحات داخلی نوشته‌ها

قیمت :

           ۳ ماه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

           ۶ ماه : ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

           ۱ سال : ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال