اخبار و اطلاعات صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته

با نام و یاد خدا وبا سلام و احترام ، بخشی از اخبار و اطلاعات صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته (شماره ٧۶سال دوم) رابه شرح ذیل تقدیم می دارم.
١-آقاى دکتر شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در بخش آموزش، رکورد جدیدی را ثبت نمودند. برگزاری دوره های آموزشی مهارتی – کاربردی ویژه مخاطبان وزارت صنعت، معدن وتجارت ،۲ میلیون نفرساعت آموزش های کاربردی از مجموع ۱۱ میلیون- نفر ساعت موردنیاز وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۶ نشان می دهد که آموزش به عنوان یکی از اصول توسعه و رهایافته از رکود با جهت گیری هدفدار مورد عنایت وزیر محترم در این دوره از مسئولیت ایشان می باشد. نمایندگی تخصصی آموزش صنعت نمایشگاهی از این حرکت آقا ی دکتر شریعتمداری قدردانی می نماید.
٢-آقاى مهندس خسروتاج معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در یک برنامه تلویزیونی باتحلیل آماری ضمن برشمردن مزیت هاى صادراتی بعضی ازاقلام و خدمات ، به صورت شفاف بخش خصوصی را به کسب اطلاعات بیشتر درسرزمین های هدف صادراتی دعوت نمودند. بایداذعان نمود که برگزای و یاحضور درنمایشگاه های کشورهای هدف به عنوان پیش قراولان صادرات در این مهم کمک شایانی خواهد کرد. ورود سازمان توسعه تجارت به سامانه اصلی نمایشگاه های خارج از کشور ضرورت اجتناب ناپذیری است که مدت هاست ابتر مانده است.
٣-آقای دکتر اسفهبدی رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج . ا . ایران در یک اقدام خردمندانه و هوشمندانه اقدام به برگزاری نشست سالانه فعالان صنعت نمایشگاهی ایران با حضور مسئولان سایت های نمایشگاهی استان ها، برگزارکنندگان نمایشگاه های داخلی و خارجی و دیگر مسئولان و مدیران ارشد این صنعت و همچنین رسانه های تخصصی صنعت نمایشگاهی در سالن خلیج فارس واقع در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران نمودند. به جهت اهمیت موضوع گزارش مستقلی از این نشست تقدیم عزیزان خواهدشد. سخنرانان این نشست بعداز خوشامد گویی توسط آقای قنبری مشاور محترم مدیر عامل ، به ترتیب ابتدا جناب آقای دکتراسفهبدی مطالب مهمی را در ارتباط با صنعت نمایشگاهی وجایگاه ایران در انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی ،برنامه ۴ ساله در ایران، تدوین برنامه جامع صنعت نمایشگاهی کشورمطرح فرمودند . سپس آقای مهندس حضرتی رئیس محترم انجمن نمایشگاه هاى بین المللى کشور و بعد آقای سپاسداردبیرمحترم انجمن صنفی کارفرمایی برگزار کنندکان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. نشست با طرح موضوعاتی ازسوی مدعوین محترم ادامه پیدا کردو درپایان با جمع بندی آقای دکتر اسفهبدی و بازدید از موزه صنعت نمایشگاهی وارائه توضیحاتی ازسوی دکتر اسفهبدی وعکس یادساز موزه توام با مزاح مهربانانه مهندس موسوی مدیر عامل محترم نمایشگاه های بین المللی استان فارس و دکتر اسفهبدی در مورد تقدم قرارگیری رو به آفتاب و یا پشت به آفتاب به پایان رسید. به پیشنهادآقای مهندس ماهوتی مقرر شدنشست بعدی مهمان ایشان در سایت نمایشگاه های بین المللى آذربایجان شرقى،تبریز باشیم.
۴-طرح موضوع آموزش به عنوان یکى از ارکان اجتناب ناپذیر توسعه صنعت نمایشگاهی توسط آقای دکتر اسفهبدی در نشست سالانه صنعت نمایشگاهی و تبیین نقش واهمیت آن در روان سازی برگزارى نمایشگاه ها از یک سو و معرفی مجددنمایندگی تخصصی آموزش صنعت نمایشگاهی که درطی این قریب به دوسال فعالیت خود آموزش های کاربردى و مهارتی را ارائه نموده اند موجب خرسندی دست اندرکاران این صنعت گردید. به سهم خود ازاین اقدام بسیار مناسب آقای دکتر اسفهبدی قدر دانی می نماید.
۵-فرایند همکاری های مشترک بین شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللى جمهورى اسلامى ایران و شرکت نمایشگاه هاى بین المللی شهر آفتاب با موافقت آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم صنعت معدن وتجارت و آقاى دکتر نجفى شهردار محترم تهران با انتخاب نمایندگان مجرب و مطلع از هر دوسوی به سمت تعامل و توافق و در عین حال هم افزایی سوق داده می شود. این خبرمی تواند ازتداخل و تعارض های موجود و از همپوشانی هاى غیر ضرور ی نمایشگاه ها جلوگیری نماید و سمت و سوی صنعت نمایشگاهی را هدفدار و برنامه دار نماید. مسئولیت آقای دکتر قادری مدیر عامل محترم شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب در این مسیر به جهت شرایط موجود بیشتر است. یقینا درسایه همدلی ها وهمکاری ها می توانیم این صنعت را بیشتر یاری دهیم.
۶-حال که تعدادموسفیدان صنعت نمایشگاهی روز به روز بیشتر می شود باید به مو مشکی های تازه واردبا دقت بیشتری توجه شود. ورودایده های جدید، توان های فزون شونده، تکنولوژیهای بهت آور، سرمایه های کلان، قدرت های نظام منددراین صنعت به جهت ماهیت آن هرروز بیشتر می شود. ضمن قدرنهادن به پیش کسوتان باید پیوند معنی داری رابا نو واردان و جوانان توانمند و خوش فکر این صنعت ایجاد کنیم . هر یک ازما درحدتوان مسئولیم.
بااحترام مجدد، داود آدینه٢٢دی ماه ١٣٩۶