اختتامیه اولین نمایشگاه صنعت نمایشگاهی و صنایع وابسته

اولین نمایشگاه صنعت نمایشگاهی امروز پنجم اسفندماه ۱۳۹۶ با حضور ریاست شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران دکتر اسفهبدی و هیت همراه و تعدادکثیری از دست اندر کاران صنعت نمایشگاهی بکار خودخاتمه داد و بدین منظور مراسمی در سالن شماره ۲ نمایشگاه بین المللی تهران  برگزار گردید و در این مراسم روسای انجمنهای برگزارکنندگان نمایشگاه و همچنین غرفه سازان با مثبت دانستن این نمایشگاه و اظهار امیدواری به جهت هرچه با شکوهتر برگزار شدن چنین رویدادی در سال آینده نمودند . طی این مراسم تندیس  مقام اول تا سوم پوسترهای نمایشگاه نیز اهدا گردید

بیشتر بخوانید  اطلاعیه مهم ( شماره 11)