اطلاعیه شرایط پذیرش آگهی در سایت

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم میرساند نرخ آگهی در سال ۱۳۹۵ مشخص گردید . از علاقه مندان برای درج آگهی تقاضا میشود به شرایط آگهی در سایت مراجعه نمایند و همچنین همکارانی که قصد دارند اگهی خود را تمدید نمایند ، محاسبه نرخ از شروع سال ۱۳۹۵ خواهد بود و زمان باقی مانده تا پایان سال بعنوان تخفیف اهدا خواهد گردید.

بیشتر بخوانید  چهارمین نمایشگاه لجستیک