اطلاعیه شماره ۲

احتراما ، بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکتهای حقوقی غرفه ساز میرساند با توجه باینکه ثبت انجمن صنفی کارفرمائی غرفه سازان تهران در حال بررسی توسط اداره مربوطه میباشد خواهشمند است مدارک زیر را به آدرس – شهرک غرب ، بلوار فرحزادی بالاتر از چهارراه دادمان بن بست نیما پلاک ۲ حداکثر تاپایان وقت اداری شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۱ ارسال نمایند.

مدارک مورد نیاز اولیه :
۱ – کپی اگهی ثبت شرکت
۲ – کپی اساسنامه شرکت
۳ – کپی روزنامه رسمی
۴ – کپی لیست بیمه پرسنل سه دوره آخر
۵ – عکس مدیر عامل ۳ قطعه
۶ – کپی آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل

با تشکر – هیئت موسس انجمن

بیشتر بخوانید  اطلاعیه شماره 6