اطلاعیه مهم انجمن غرفه سازان (۱۹)

بدینوسیله به اطلاع اعضای انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان میرساند مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۹۳/۱۰/۹ سه شنبه از ساعت ۱۴/۳۰ تا۱۶/۳۰ در تالار اصفهان نمایشگاه بین المللی تهران جهت گزارش عملکرد هیئت مدیره و همچنین انتخاب بازرس انجمن برگزار میگردد. حضور اعضای محترم انجمن در جلسه فوق الذکر بمنظور آگاهی واعتلای حقوق اعضا ضروری است. براین اساس با حضور خود در انتخابات بازرس انجمن درسرنوشت انجمن و همبستگی اعضا کمک کنید . ضمنا افرادیکه تمایل به کاندیداتوری بازرسی انجمن رادارند ، میبایست تا پایان وقت اداری ۹۳/۱۰/۱ کتبا تمایل خود را به دفتر انجمن اعلام نمایند. تلفن دفتر انجمن ۸۸۷۰۴۸۴۰ – ۸۸۷۰۴۸۴۱ و فاکس ۸۸۷۰۱۶۶۵ میباشد

بیشتر بخوانید  افتتاح نمایشگاه مبلمان منزل HOFEX