اطلاعیه مهم درباره عضویت در سایت

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای سایت و همچنین همکاران غرفه ساز میرساند با توجه به اینکه طبق قوانین نمایشگاهی فقط شرکتهای حقوقی و دارای مجوز فعالیت غرفه سازی ( گرید ) میتوانند غرفه سازی نمایند این سایت از این پس فقط به معرفی شرکتهای حقوقی مجاز میباشد . در ضمن افراد حقیقی که هم اکنون در سایت هستند هم میبایست بشکل افراد حقوقی تبدیل شوند تا در بخش افراد حقوقی معرفی گردند

بیشتر بخوانید  اطلاعیه سایت جامعه