اطلاعیه مهم ( شماره ۱۱)

با توجه به اینکه کلیه غرفه سازان طبق قوانین مدیریت طراحی وغرفه آرائی نمایشگاه بین المللی تهران میبایست تعیین صلاحیت وگواهینامه رتبه بندی دریافت نمایند ، بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم اعم از حقیقی یا حقوقی که در سایت جامعه ثبت نام نموده اندمیرساند که تا پایان تیر ماه فرصت دارند تامدارک و مستندات مبنی بر فعالیت در حرفه غرفه سازی را به دفتر انجمن واقع در شهرک غرب – بلوارفرحزادی بالاترازچهارراه دادمان بن بست نیما پلاک ۲ دفتر انجمن ارسال نمایند و یا با تلفن ۸۸۰۷۱۸۱۲ تماس حاصل فرمایند بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر افرادی که جهت اخذ گواهینامه رتبه بندی اقدامی ننموده اند از لیست سایت حذف خواهند شد