اطلاعیه شماره ۱۵ انجمن صنفی غرفه سازان

پیرو پیگیری عده ای از همکاران غرفه ساز در خصوص انتشار پرسشنامه از غرفه سازان بدینوسیله به اطلاع همکاران گرامی میرساند این پرسشنامه از جانب انجمن نبوده و هر گونه ارتباط با این پرسشنامه را تکذیب مینماید.

با تشکر – انجمن صنفی غرفه سازان

بیشتر بخوانید    نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید