بدینوسیله به اطلاع همکاران ارجمند میرساند که از این پس اگهی های سمت راست سایت نیز درکلیه صفحات دیده میشوند و همکارانی که تمایل به درج اگهی دارند میتوانند در سمت راست سایت اگهی خود را به نمایش بگذارند.
با سپاس