شانزدهمین نمایشگاه برق

امروز ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵ شانزدهمین نمایشگاه برق افتتاح گردید و و به مدت چهار روز در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران ادامه خواهد داشت

بیشتر بخوانید  پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران