هفدمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری در محل دائمی نمایشگاههای تهران افتتاح شد این نمایشگاه از تاریخ ۲۵-۲۸ آدر ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۹-۱۶ دایر میباشد