امروز  ۲۱ /۵/۹۶هفدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران افتتاح گردید. این نمایشگاه به مدت چهار روز ازساعت ۱۰ الی ۱۸ پذیرای علاقه مندان و دست اندرکاران این صنعت خواهد بود.

آقای دکتر سید محمد کریمی عضو هیئت رئیسه و سرپرستامور نمایشگاهی اتاق تعاون به مناسبت برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اعلام نمودند اتاق تعاون ایران مفتخر است برای دوازدهمین سال متوالی نمایشگاه ساختمان تهران را در فضایی بالغ بر ۵۰۰۰۰مترمربع و با حضور بیش از ۱۲۰۰ شرکت کننده داخلی و خارجی از ۳۱ کشوردر محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزارنمایید.

از این رو نمایشگاه مذکور محلی برای تبادل اطلاعات و دست یافتن به پدبدبه های نوین علم و صنعتو انتقال فناوری در بخش ساختمان است و مشارکت گسترده فعالان عرصه ساخت و ساز کشور در این نمایشگاه باعث میشود تا توانمندیهای واحدها و بنگاههای مختلف تولیدی به مهرض نمایش گذاشته شوند و زمبنه برای دست یافتن به بازارهای جدید فراهم گردد

بیشتر بخوانید  نمایشگاه خدمات و تجهیزات هتلداری