امروز ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵ نمایشگاه موتورسیکلت در محل نمایشگاههای بین المللی تهران گشایش یافت این نمایشگاه به مدت چهار روز از ۹ صبح الی ۱۶ جهت بازدید کنندگان دائر خواهد بود

بیشتر بخوانید  اولین نشست تخصصی دکتر حسین زاده با هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های بین المللی ایران