امروز ۵ دی ماه ۱۳۹۵ بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی در محل دائمی نمایشگاههای تهران گشایش یافت این نمایشگاه به مدت چهار روز از ۹ صبح تا ۴ بعد ازظهر برای علاقه مندان دائر خواهد بود