امروز اول اسفند ماه ۱۳۹۵ انتخابات هیت مدیره و همچنین بازرس انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاهها در تالار اصفهان واقع در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید و  نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد .

آقایان  ابراهیم زاده ، سپاسدار ، عباسی راد ، اعتدالی ، جلالی بعنوان هیت مدیره اصلی و آقایان مرادی و سالاررضایی بعنوان علی البدل انتخاب گردیدند و همچنین در آقای معین جهرمی بعنوان بازرس اصلی و آقای نوری بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند  ضمن تبریک حضور یکایک منتخبین آرزوی موفقیت برای ایشان و صنعت نمایشگاهی را خواستاریم .

جامعه غرفه سازان ایران

بیشتر بخوانید  اطلاعیه سایت جامعه