انجمن غرفه سازان در نمایشگاه صنعت نمایشگاهی

حضور انجمن غرفه سازان در اولین نمایشگاه صنعت نمایشگاهی با طراحی و ساخت زیبا مورد توجه اغلب بازدید کنندگان قرار گرفت و یکی از غرفه های برتر در سالن بود و بازدید کنندگان این نمایشگاه که کاملا اهل فن و از اهالی صنعت نمایشگاه بودند به این موضوع اذعان داشتند و همچنین آقای دکتر اسفهبدی معاون وزیر ومدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا. با هیئت همراه بازدید ویژه ای از غرفه داشتند و با نشست دوستانه ای ، انجمن غرفه سازان را مورد تشویق قرار دادند. این تصاویر بخشی از مطالب فوق را نشان میدهد

بیشتر بخوانید  رمضان ماه خدا