اولین سری مجوز غرفه سازی صادر شد

پیرو جلسه انجمن غرفه سازان و مدیریت غرفه آرایی که در روز ۲۸/۵/۹۳ در خصوص صدورگواهینامه تعیین صلاحیت غرفه سازان بنا بر درخواست ۷۲ نفر متقاضی پس از بررسی نهایی توسط بخش غرفه آرایی در شهریور ماه صادر میگردد. وهمچنین به اطلاع آندسته از همکاران که پرونده آنها کامل نبوده میرساند که تا دهم شهریور مهلت داده میشود تا برای سری دوم گواهینامه تعیین صلاحیت غرفه سازی مدارک خود را ارسال نمایند . زمان صدور سری دوم پایان شهریور است . و همچنین زمان اجرای آیین نامه نیمه دوم سال ۹۳ مقرر شد.
بنا بر درخواست عده ای از همکاران دو موضوع دیگر نیز بررسی و توافق شد که :
۱ – در سری اول گواهینامه ها از حروف A.B.C… استفاده نشودوفقط میزان مجاز غرفه سازی قید میشود.
۲ – در شرایط خاص اگر قراردادغرفه سازی از میزان مجاز غرفه سازی باتر باشد با مجوز مدیریت غرفه آرایی غرفه مذکور را میتواند اجرا نماید بطو مثال اگر میزان مجاز ۴۰۰متر مربع تعیین شده و ایشان غرفه ۴۵۰مترمربع داشته باشند می توانند از واحد غرفه آرایی مجوز مازاد دریافت نمایند ( البته نه در تمام نمایشگاه)

بیشتر بخوانید  اطلاعیه شماره یک سایت جامعه غرفه سازان