اولین نشست تخصصی دکتر حسین زاده با هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های بین المللی ایران 

‌سرپرست شرکت سهامی نمایشگاهها با جمعی از مسئولان انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های بین المللی ایران نشستی را برگزار نمود .

-به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران :

در ابتدای این جلسه که با حضور ابراهیم زاده رئیس هیات مدیره، سپاسدار، جلالی و عباسی راد از اعضای این انجمن با همراهی قنبری معاون نمایشگاهی و آملی مدیر نمایشگاههای داخلی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران برگزار گردید، قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاهها گزارشی از روند برگزاری نمایشگاههای داخلی توسط اعضای انجمن نمایشگاهی را به استحضار سرپرست شرکت سهامی نمایشگاهها رساند .در ادامه ابراهیم زاده رئیس هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های بین المللی ایران و سپاسدار دبیر انجمن نیز توضیحاتی را پیرامون چگونگی تشکیل این انجمن و اهداف و رویکردهای آن در برگزاری نمایشگاههای داخلی تشریح نموده و خواسته های این انجمن را در دوره مدیریت دکتر حسین زاده ابراز نمودند .

شایان ذکر است :

حسین زاده سرپرست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران نیز ضمن خوش آمد گویی به اعضای انجمن، در خصوص اهمیت جلسات هماهنگی بین نمایشگاه و این انجمن تاکید کرده و ابراز داشت که تعامل فی مابین موجب ارتقاء کمی و کیفی نمایشگاهها خواهد شد .ایشان همچنین ابراز داشت که انجمن برگزارکنندگان نمایشگاهی می تواند در حوزه های سرمایه گذاری در نمایشگاهها نیز از جمله بازسازی سالنها و ساخت بخشهای نمایشگاهی و جانبی مشارکت نموده و در فرایند تصمیم گیری برنامه های نمایشگاهی بیش از پیش ایفای نقش نماید. همچنین لازم است تا با هماهنگی بین معاونت نمایشگاهی و انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های بین المللی ایران، نمایشگاه صنعت نمایشگاهی کشور در سال جاری هرچه با شکوهتر و همراه با برنامه های جانبی و نشستها و برنامه های مرتبط برگزار گردد .

بیشتر بخوانید  افتتاح دومین نمایشگاه بین المللی شیلات

در پایان مقرر گردید جلسات فی مابین به صورت ماهیانه و مداوم برگزار گردد که آملی (مدیر نمایشگاههای داخلی  شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران) مسئول پیگیری و دبیر این جلسات خواهد بود .

دیدار مدیر جدید نمایشگاه با انجمن برگزار کنندگان دیدار مدیر جدید نمایشگاه با انجمن برگزار کنندگان دیدار مدیر جدید نمایشگاه با انجمن برگزار کنندگان دیدار مدیر جدید نمایشگاه با انجمن برگزار کنندگان