تقویم نمایشگاه بین المللی تهران سال ۱۳۹۸

از سوی روایط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا تقویم نمایشگاههای سال ۱۳۹۸ تعیین گردید

iranfair_1398_02_26

 

بیشتر بخوانید  نهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته