جلسه انتخابات بازرس انجمن

امروز ۹۳/۱۰/۹ اولین جلسه انتخابات بازرس انجمن صنفی غرفه سازان با حضور نماینده وزارت کار و ۴۲ نفر (۸۰% اعضا)از اعضای انجمن در محل تالار اصفهان در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید. در شروع جلسه گزارش عملکرد هیئت مدیره انجمن توسط دبیر انجمن آقای معین قرائت شدو همچنین گزارش مالی نیز توسط خزانه دار انجمن آقای حاتمیان به سمع و نظر حاضرین در جلسه رسید و پس از معرفی افراد کاندید بازرسی رای گیری انجام پذیرفت و در نتیجه آقای جهانگیر سلطانی بعنوان بازرس انجمن و آقای متین جهرمی بعنوان بازرس علی البدل انجمن انتخاب گردیدند

بیشتر بخوانید  مجمع عمومی فوق العاده و عادی انجمن غرفه سازان