جلسه توجیهی رتبه بندی غرفه سازان

بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه توجیهی رتبه بندی غرفه سازان با حضور معاونت فنی مهندسی و همچنین مدیریت طراحی وغرفه ارایی بهمراه کارشناسان بخش مربوطه و اعضای انجمن غرفه سازان در سالن کنفرانس شماره ۲ نمایشگاه بین المللی تهران در تاریخ دهم خرداد ساعت ۹/۳۰ تا ۱۱ برگزار میشود .
لذا،با توجه به اینکه مهلت ارسال مدارک جهت رتبه بندی غرفه سازان تا پایان خرداد ماه میباشد ،از کلیه فعالان غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی تهران دعوت میشود در این جلسه مهم شرکت نمایند.

بیشتر بخوانید   اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران