جلسه شرکت سهامی نمایشگاه با مجریان نمایشگاهها  

-به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران :

چهارمین جلسه از سلسله جلسات هماهنگی برگزاری نمایشگاهها با حضور قنبری معاون امور نمایشگاهی، آملی مدیر نمایشگاههای داخلی، مروج مدیر حراست، برهانی مدیر بازاریابی و نمایندگانی از سایر مدیریتهای شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران و همچنین انجمن برگزارکنندگان نمایشگاهی در روز شنبه ۱۰ آذرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران تشکیل گردید .

بنابر این گزارش :

در این جلسه قنبری معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران با تاکید بر لزوم افزایش توان برگزاری نمایشگاهها جهت افزایش جذب مخاطبین و مشارکت کنندگان بیشتر در هر یک از رویدادهای نمایشگاهی به این نکته اشاره کرد که در شرایط کنونی می بایست با تلاشی مضاعف میزان مشارکت را به بالاترین حد ممکن رساند چرا که در شرایط پسا برجام که کشور ما دارای شرایط خاصی است لزوم مشارکت حداکثری در نمایشگاهها می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک نموده و شکوفایی در زمینه های مختلف صنعتی و غیر صنعتی را باعث گردد .

وی همچنین برگزاری نشستهای خبری مشترک با مسئولان دست اندرکار صنعت نمایشگاهی کشور و همچنین تبلیغات وسیع نمایشگاهی جهت روشن تر شدن افکار عمومی از مقاصد برگزاری نمایشگاهها را از جمله مسائل مهم در بهبود کیفیت برگزاری نمایشگاهها نامید .

او همچنین اظهار داشت که یکی از مهمترین مسایل پیش روی مجریان نمایشگاهی رعایت و توجه به اصول استانداردهای برگزاری نمایشگاهها است که این امر می تواند در ایجاد جذابیت برای مشارکت کنندگان بسیار موثر بوده و باعث ایجاد رونق در برگزاری هریک از رویدادهای نمایشگاهی در طول سال گردد .

بیشتر بخوانید  جشن روز صنعت نمایشگاهی

او همچنین از آمادگی کامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران جهت همکاری کامل با کلیه مجریان صنعت نمایشگاهی کشور جهت پربار نمودن نمایشگاهها در سطح کشور خبر داد .

شایان ذکر است :

آملی مدیر نمایشگاههای داخلی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران نیز با تشریح برنامه و سیاستهای برگزاری نمایشگاهها در سال ۹۷ و ۹۸ به تشریح نوع و چگونگی سیاست گذاریهای ارزی شرکت سهامی نمایشگاهها که به تائید هیات مدیره شرکت ‌رسیده است پرداخت .

وی همچنین بر لزوم هماهنگی مجریان نمایشگاهی با سایر بخشها تاکید نمود و همکاری متقابل و تنگاتنگ آنان را موجب برگزاری هر چه بهتر و هماهنگ تر نمایشگاهها عنوان کرد .

او همچنین اعلام نمود که برگزاری جشنواره ها نیز در دستور کار شرکت سهامی نمایشگاهها قرار گرفته و اجرایی خواهد شد .