جلسه هماهنگی انجمن با نمایشگاه

جلسه هماهنگی انجمن با مسئولین فنی نمایشگاه با حضور آقای مهندس پناهنده مدیر فنی و آقای دکتر رنجبران مدیریت غرفه آرایی و همچنین آقای مهندس رامیار کارشناس ارشد غرفه آرایی نمایشگاه بین المللی تهران با اعضای هیئت موسس انجمن غرفه سازان امروز یازدهم تیرماه در دفتر مدیریت فنی نمایشگاه برگزارگردید .
این جلسه در خصوص درخواست تاییدیه صنعت غرفه سازی بعنوان یک حرفه فعال در نمایشگاهها توسط شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران به وزارت کار مطرح شد ودر همین زمینه مدارکی نیز ارائه گردید.و همچنین سازماندهی شرکتهای غرفه ساز مورد بحث قرارگرفت در پایان در مورد سازماندهی مهندسین ناظر وشرایط نظارت افراد مذکور نیز مورد بحث قرار گرفت . این جلسه حدود ۲ ساعت بطول انجامید که از این بابت از مسئولین ذیربط کمال تشکر راداریم

بیشتر بخوانید  اولین نمایشگاه اسب و حیوانات همزیست