جلسه هم اندیشی غرفه سازان

پیرو اطلاعیه دومین جلسه هم اندیشی غرفه سازان به اطلاع کلیه همکاران محترم میرسانداین جلسه درتاریخ ۲۰ / ۱۲ / ۹۲ درسالن کنفرانس شماره ۲ واقع در ساختمان اداری نمایشگاه بین المللی تهران از ساعت ۱۵ الی ۱۸ در دو وقت برگزار میگردد .با توجه به اینکه از مدیران نمایشگاه بین المللی تهران دعوت بعمل امده واحتمال حضور ایشان از همکاران محترم درخواست میشود با مشارکت خود از انجمن پشتیبانی نمایید
دستور جلسه در وقت اول :
۱ – ارائه گزارش هیئت مدیره
۲ – نحوه و شرایط عضویت اعضای انجمن
دستور جلسه در وقت دوم :
۳ – بررسی دیدگاهها و پیشنهادهای همکاران برای پیشبرد اهداف انجمن

بیشتر بخوانید  چهارمین نشست هم اندیشی غرفه سازان