جلسه هیئت مدیره انجمن غرفه سازان

جلسه جامعه غرفه سازان ایران در تاریخ ۹-۱۲-۹۱ با حضور آقایان عبدالله پور – جهان پناه – معین – غفاری – حاتمیان بعنوان هیئت موسس و آقایان گل محمدی وقاسمی بعنوان میهمانان جلسه برگزار و موارد زیر مطرح وتصویب گردید.
– تاکید ارسال مدارک شرکت های حقوقی برای ثبت در اداره کار تهران طبق اطلاعیه شماره ۲ مندرج در سایت
– تعیین نام رسمی جامعه طبق قانون وزرات کار به نام انجمن صنفی کارفرمائی غرفه سازان تهران
– کلیه شرکتهای حقوقی که مدارکشان را تا تاریخ مقرر ارسال نمایند در صورت تمایل میتوانند که در انتخابات هیئت مدیره انجمن کاندید شوند.
– شرکت های حقوقی بعنوان اعضای اصلی ( با توجه به اینکه مدارک آنها به وزرات کار ارسال خواهد شد ) و شرکتهای حقیقی بعنوان اعضای ۲ نامگذاری میشوند . البته تنها فرقی که بین اعضای اصلی و اعضای ۲ وجود دارد فقط شرکت در انتخابات هیئت مدیره خواهد بود و بقیه شرایط برای تمامی اعضا یکسان میباشد.
– انتخاب سایت جامعه بعنوان پل ارتباطی بین غرفه سازان و شرکت کنندگان در نمایشگاهها
– برای اینکه بتوانیم بازار غرفه سازی را رونق بدهیم پیشنهادهای زیر مطرح شد.
۱ – سایت جامعه که در آن اسامی غرفه سازان ثبت گردیده بعنوان بازار غرفه سازان و محلی برای مراجعه مستقیم شرکت کنندگان در نمایشگاهها معرفی کنیم کلیه اعضا میتوانند که لینک سایت جامعه را در سایت های خود قراردهند.
۲ – ایجاد بولتن تبلیغاتی و ارسال آن به سازمانهای ذیربط
۳ – هر هفته مصاحبه با یک شرکت و انعکاس آن در سایت جهت معرفی اعضا
۴ – پس از ثبت قانونی انجمن ایجاد ارتباط با سازمانها و ادارات ذیربط جهت معرفی سایت
۵- معرفی سایت جامعه توسط اعضا به کسانی که تاکنون اقدام به ثبت نام نکرده اند.
این جلسه که از ساعت ۱۸/۳۰ شروع شده بود در ساعت ۲۱/۳۰ با تشکر از میهمانان جلسه خاتمه یافت.

بیشتر بخوانید  نمایشگاه ایمنی، آتش نشانی و امداد