دومین نشست هم اندیشی غرفه سازان

براساس تصمیم گیری در جلسه هیئت مدیره انجمن کارفرمائی غرفه سازان دومین نشست هم اندیشی غرفه سازان تا پایان امسال جهت همفکری اعضاوهمچنین گزارش هیئت مدیره در خصوص کارهای انجام گرفته و تعیین خط مشی این انجمن برای سال اتی برگزار خواهد گردید. زمان ومکان این نشست متعاقبا به اطلاع اعضا خواهد رسید

بیشتر بخوانید  دومین نمایشگاه صنعت نمایشگاهی