راهکارهای حمایتی شرکت سهامی نمایشگاهها برای بازار ازبکستان

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران،

راهکارهای حمایتی شرکت سهامی نمایشگاهها برای بازار ازبکستان  در جلسه سیاست گذاری و هماهنگی نمایشگاه تخصصی تاشکند کشور ازبکستان با عنوان “‌UZB‌UILD” صبح چهارشنبه با حضور نماینده سازمان توسعه تجارت، رئیس شورای هماهنگی ایران و ازبکستان، مدیر نمایشگاههای خارجی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران، رئیس اداره بازاریابی صندوق ضمانت صادرات ایران و صادرکنندگان مشارکت کننده در پاویون رسمی ایران در نمایشگاه ساختمان تاشکند در تالار اصفهان شرکت سهامی نمایشگاهها برگزار شد .

در این جلسه راهکارهای حمایتی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران برای ورود صادرکنندگان به بازار صادراتی ازبکستان بررسی شد .

علوی مدیر نمایشگاههای خارجی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران گفت: با توجه به اینکه صنعت ساختمان و پروژه های متعدد ساختمانی و شهرسازی در کشور ازبکستان رو به رشد است .

ایشان در صحبت های خود فرمودند زمینه بازار صادراتی بسیار خوبی برای شرکتهای خدمات فنی-مهندسی و مصالح ساختمانی بوجود آمده است و شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران برای نخستین بار پاویون رسمی ایران را با حضور ۹ شرکت صادراتی ایرانی در نمایشگاه ساختمان “UZBUILD” برپا کرده است.

وی یکی دیگر از راهکارهایی که برای تقویت صادرکنندگان ایرانی در نمایشگاه ازبکستان پیش بینی شده را حضور رئیس شورای ایران و ازبکستان در این نمایشگاه دانست و افزود شرکتهای ایرانی برای فنون مذاکره در بازار صادراتی ازبکستان می توانند از رئیس شورای هماهنگی ایران و ازبکستان بهره ببرند .

در این جلسه همچنین حسنی رئیس اداره بازاریابی صندوق ضمانت صادرات ایران به انواع خدمات ضمانت و نحوه تضمین قراردادهای صادراتی طرف ایرانی با شرکتهای ازبک اشاره کرد و گفت: میزان حق بیمه ضمانت صادراتی در ازبکستان بر اساس طول مدت قرارداد و نحوه همکاری بین ۱/۴ تا ۱/۸ متغیر است .

بیشتر بخوانید  چهاردهمین نمایشگاه آب و تأسیسات آب و فاضلاب

در این جلسه آخرین اطلاعات در مورد روابط تجاری با ازبکستان و هماهنگی های اجرایی و حضور موثر در غرفه های نمایشگاه ساختمان ازبکستان برای صادرکنندگان ارایه شد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران نمایشگاه صنعت ساختمان تاشکند ازبکستان با عنوان “UZBUILD” از ۸ تا ۱۰ اسفند ۹۷ برابر با ۲۷ فوریه تا اول مارس ۲۰۱۹ در تاشکند ازبکستان برپا میشود .

راهکارهای حمایتی شرکت سهامی نمایشگاهها

راهکارهای حمایتی شرکت سهامی نمایشگاهها

راهکارهای حمایتی شرکت سهامی نمایشگاهها

راهکارهای حمایتی شرکت سهامی نمایشگاهها

راهکارهای حمایتی شرکت سهامی نمایشگاهها

راهکارهای حمایتی شرکت سهامی نمایشگاهها

راهکارهای حمایتی شرکت سهامی نمایشگاهها

راهکارهای حمایتی شرکت سهامی نمایشگاهها