رمضان ماه خدا

میهمانی خدا با ماه رمضان آغز شد و ماه مهر محبت و دوستی با هم نوع و ماه عبادت و تقوا  بر همه همکاران در صنف صنعت نمایشگاهی گرامی باد

طاعات و عبادات قبول

بیشتر بخوانید  سومین نمایشگاه شیلات، آبزیان و صنایع وابسته