زمان تحویل مدارک متقاضیان جدید گواهینامه های غرفه سازی

بدینوسیله زمان ثبت نام و تحویل مدارک متقاضیان جدید گواهینامه های غرفه سازی از تا ریخ پانزدهم اسفند تا پایان وقت اداری بیست و پنجم اسفند ماه ۱۳۹۴ میباشد متقاضیان میتوانند مدارک خود را کامل نموده ( مدارک ناقص تحویل گرفته نمی شود ) و بجز پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ ال ۱۶ به دفتر انجمن واقع در خیابان شیخ بهایی بالاتر از میدان روبروی امدادخودرو پلاک ۷۳ طبقه اول واحد ۴ تسلیم نمایند. جهت اطلاعات بیشتر به سایت www.esbat.org مراجعه نمایید

بیشتر بخوانید  اطلاعیه مهم بخش اگهی در سایت جامعه ( شماره 12 )