بنا براطلاعیه ستاد برگزاری نمایشگاه الکامپ از امروز ۱۹ مردادتا ۲۵ مرداد مجوزغرفه های غرفه های خود ساز در سالن ۳۷ صادر میگرددو همچنین با تاکید ستاد برگزاری این زمان قابل تمدید نیست

بیشتر بخوانید  دومین نشست هم اندیشی غرفه سازان