عید سعید فطر مبارک

عید سعید فطر پایان یک ماه بندگی خالصانه و عبادت و بندگی  ، ماهی که مسائل اوخروی بر مسائل دنیوی برتری جسته و انسان را بر مبنای انسانیت می سنجد  ، ماهی پر برکت  نه ازلحاظ پول و کسب و کار بلکه از لحاظ روح و روان و خود داری از نفس و خواسته های معمول ، ماه نزدیک شدن به خدا  را به همه مسلمانان جهان بویژه همکارانم در صنعت نمایشگاهی کشور تبریک عرض مینمایم و آرزوی قبولی عبادات را از خداوند بزرگ دارم

بیشتر بخوانید  جلسه شرکت سهامی نمایشگاه با مجریان نمایشگاهها