قابل توجه اعضای انجمن صنفی غرفه سازان

با سلام ، قابل توجه اعضای انجمن صنفی غرفه سازان با توجه به اینکه چهارمین نشت هم اندیشی اعضای محترم انجمن صنفی بزودی برگزار خواهد گردید. خواهشمند است نظرات خود را کتبا در مورد موضوعات این جلسه به دفتر انجمن ارسال نمایید.

۱ – موضوع مطروحه میبایست عمومی باشد

۲ – همراه مطرح کردن موضوع پیشنهاد و راه حل های احتمالی نیز بازگو شود

۳ – حداکثر زمان ارسال موضوعات تا ۹۴/۳/۱۷ میباشد

بیشتر بخوانید  مجوزهای غرفه سازی آماده شد