ملاقات غرفه سازان با مسئولان نمایشگاه

صبح امروز جلسه توجیهی آیین نامه غرفه سازی با حضور معاونت فنی مهندسی آقای مهندس میر ظفرجویان ومدیریت طراحی وغرفه آرایی آقای دکتر رنجبران و کارشناسان فنی نمایشگاه بین المللی تهران وهمچنین نمایندگان انجمن غرفه سازان و با حضور پیشکسوتان غرفه سازی وعده کثیری از غرفه سازان در محل دائمی نمایشگاه برگزار گردید و مواد مربوطه برای مدعوین قرائت شد و تاکید شد کلیه غرفه سازان میباست گواهینامه رتبه بندی دریافت نمایند. و در این جلسه به سئوالات غرفه سازان در زمینه این ایین نامه پاسخ داده شد و در پایان آخرین مهلت ارسال مدارک جهت دریافت گواهینامه رتبه بندی دهم تیر ماه اعلام گردید.

بیشتر بخوانید  رمضان در سوگ علی