قابل توجه کلیه غرفه سازان

بدینوسیله به اطلاع کلیه غرفه سازان میرساند که هنوز برای هیچ شخص حقوقی ویا حقیقی !!!! گرید غرفه سازی تعیین نگردیده و خواهشمند است به شایعات در این مورد توجه نفرمایند و در صورتیکه گرید غرفه سازی تعیین گردد از سوی واحدهای رسمی اعلام خواهد شد و و همچنین به افراد یا شرکتهایی که بعضا دیده میشوددر تبلیغات خود از این موضوع سواستفاده می نمایند هشدار داده میشود در صورت تکرار برخورد قانونی خواهد شد

بیشتر بخوانید  هفدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست