ایران خودرو

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
وانت آریسانناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
سمند LX۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سمند EF7۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)به زودی۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو GLX 405ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو GLX 405 دوگانه سوزناموجود۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو SLX 405ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7P۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۶۲%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7P سفارشی ELX۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس دوگانه سوزناموجود۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 سفارشی۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰(‎-۰.۱۶%‏)-۵۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما)۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما)۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰(‎۰.۳۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس TU5+ (پانوراما)۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰(‎۱.۵۵%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰(‎۰.۳۴%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۷%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰(‎۱.۳۷%‏)۱۳,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
سایپا 111۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
سایپا 131۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (آپشنال)ناموجود۱۸۶,۴۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیبا۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰(‎۱.۰۲%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
تیبا (پلاس)---به زودی(۰.۰۰%)۰
تیبا 2۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰(‎۱.۹۶%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
تیبا2 (پلاس)---به زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا پلاسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک پلاس اتوماتیک۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال)۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۹%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۲%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۶%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (پلاس) ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
MVM 315 هاچ‌بک (پلاس)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری)---توقف تولید(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری)---به زودی(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE) ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت)به زودی۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت)به زودی۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (دنده‌ای)---توقف تولید(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo)۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo)ناموجود۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 (Turbo)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 پروبه زودی۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 کلاسیکبه زودی۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 پروبه زودی۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
لیفان X70۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک J4۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
جک S5 جدید۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
وانت کارا - تک کابین۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا - دو کابین ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت ---به زودی(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۸%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۷%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۱۱%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

منبع : ایران جیب