آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلادلار 1,258.05 (0.08%) 1.00 1,257.00 1,259.15 ۱:۲۹
مثقال طلا 5,022,000 (0.56%) 28,000 5,001,000 5,028,000 ۱۷:۴۰
گرم طلای ۱۸ 1,159,410 (0.56%) 6,470 1,154,560 1,160,790 ۱۷:۴۰
گرم طلای ۲۴ 1,545,860 (0.56%) 8,620 1,539,400 1,547,710 ۱۷:۴۰
انس نقرهدلار 18.36 (0.16%) 0.03 18.33 18.36 ۱:۲۸
انس پلاتین 1,031.05 (0.22%) 2.30 1,028.10 1,031.05 ۱:۲۹
انس پالادیوم 771.67 (0.11%) 0.87 769.85 771.67 ۱:۲۹

قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان
بهار آزادی 11,810,000 (0.77%) 90,000 11,760,000 11,810,000 11,236,462 ۱۲:۱۷
امامی 12,068,000 (0.57%) 68,000 12,022,000 12,073,000 11,236,462 ۱۷:۴۱
نیم 6,770,000 (2.73%) 180,000 6,610,000 6,780,000 5,643,231 ۱۵:۵۱
ربع 3,810,000 (3.81%) 140,000 3,690,000 3,860,000 2,846,615 ۱۵:۵۱
گرمی 2,260,000 (0.44%) 10,000 2,260,000 2,260,000 1,425,441 ۱۱:۰۰

منبع : اتحادیه طلا , جواهر و سکه تهران