ماه رمضان ، ماه عبادت و نزول قران مبارک

ماه مبارک رمضان، ماه گسترش سفره است. خدا را شاکریم که توفیق درک ماه رمضان دیگری را به ما عنایت نمود. ان شاء الله این ماه رمضان، ماه سلامت، امنیت، آرامش، آمرزش باشد

ماه رمضان، ماه فرصت یابی است.
– ماه فرصت آشتی با خدا است؛ ماه ازدیاد تقوا و ماه تقویت اراده است

– ماه فرصت نظم و برنامه ریزی است؛ به موقع بیدار شویم، به موقع بخوریم و به موقع بیاشامیم.

 

بیشتر بخوانید  دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه