مجمع سالیانه نمایشگاه های بین المللی ایران 

مجمع عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، مجمع عمومی این شرکت امروز با حضور اعضای بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران، اعضای هیات مدیره این شرکت و مدیران بخش های مختلف در تالار اصفهان برگزار شد.

بررسی و تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۳۹۸ بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ از جمله دستورات این جلسه بود.

http://iranfair.com

مجمع عمومی

مجمع عمومی

مجمع عمومی

مجمع عمومی

بیشتر بخوانید  نمایشگاه صنایع تجهیزات آشپزخانه ، حمام، سوناو استخر