معافیت اعضای انجمن از سپرده گذاری در نمایشگاه قطعات خودرو

بنا بر توافق انجمن غرفه سازان با ستاد برگزاری نمایشگاه قطعات خودرو اعضای انجمن از سپرده گذاری حسن انجام کار غرفه سازی معاف میباشند

بیشتر بخوانید  اطلاعیه انجمن غرفه سازان