نسخه جدید وب سایت انجمن غرفه سازان ایران

نسخه جدید وب سایت انجمن غرفه سازان ایران به اطلاع بازدیدکنندگان محترم میرساند علاوه بر سایت جامعه غرفه سازان که ملاحظه میفرمایید یک سایت دیگر به نام انجمن صنفی کارفرمائی غرفه سازان راه اندازی گردید. www.esbat.org