زمان برگزاری ۱۹-۲۲ تیرماه ۱۳۹۶

لیست اسامی شرکت کنندگان نمایشگاه اسانسور

ششمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته – ۱۹ لغایت ۲۲ تیرماه ۱۳۹۶
ردیفنام شرکتزمینه فعالیتتلفنوب سایتشماره سالنشماره غرفه
۱صنایع مهندسی مهر آسا میلاد ( هیدرو فرکو)تجهیزات – جک۶۵۶۱۰۱۵۲-۳۳۵۲
۲صنایع آسانسور ملکیکابین۶۶۷۸۹۲۴۶www.malekilift.com۳۵۱۶
۳آسمان آسانبر پویافروش۳۱۳۶۶۴۲۱۲۵۳۵۲۲
۴آسانسور و پله برقی بهفخرقطعات۸۸۷۹۰۱۰۱www.bfelevator.com۳۵۸
۵هیدرولیک پنوماتیک نوینقطعات۶۶۷۸۵۴۷۸www.novinhydroulic.com۳۵۱۳
۶آریا طرح مدیاقطعات۷۷۲۴۵۱۱۳-۱۴۳۵۱۴
۷هیدرونیک تک ویرا – هیدرو لیفتواردات –  قطعات۸۸۶۹۹۶۰۰www.hydrolifttech.com۳۵۲۱
۸صنایع ماشین سازی پایا برش ویژنسایر۵۱۰۲۶۰۰۰www.payaboresh.com۳۵۱۰
۹شرکت آسانسور اطلس تکآسانسور۸۲۴۷۷www.atlaseec.org۳۵۳
۱۰استیل برنز تجارسایر۶۶۳۹۰۰۷۲-۵۳۵۹
۱۱Monarch۸۸۶۰۰۵۰۱www.monarch.ir۳۵۲۰
۱۲SUZHOU FUJI PRECISIONآسانسور+۸۶۱۸۹۶۲۵۵۶۱۹۴www.fusijgelevator.com۳۵۱ A
۱۳NINGBO WECO OPTOELECTRONICSآسانسور+۸۶۱۵۸۶۷۲۹۳۶۰۶www.weco.cc۳۵۱ B
۱۴KASPER ELEVATORآسانسور+۸۶۵۱۵۸۶۰۲۸۰۵۶www.kasper.net.cn۳۵۱ C
۱۵Guangdong fast Elevatorآسانسور+۸۶۷۵۲۶۶۵۵۳۰۷www.fastelevator.net/۳۵۱ D
۱۶Zhangjiagang Hotlet Machineryآسانسور+۸۶۱۸۲۶۱۸۷۳۱۰۷۳۵۱ E
۱۷Hainning Hongshiآسانسور+۸۶۵۷۳۸۷۰۲۰۱۱۸www.hnhs.com.cn۳۵۱ F
۱۸Suzhou Maolongآسانسور+۸۶۵۱۲۸۱۶۳۸۸۳۱www.zmwj.cn۳۵۱ G
۱۹Kunshan Holder Electromechanicalآسانسور+۸۶۵۱۲۳۶۸۰۸۶۹۹www.kshzid.cn۳۵۱ H
۲۰SELOON Elevatorآسانسور+۸۶۵۱۲۸۸۸۱۲۰۰۰www.shenlong-elevator.com۳۵۱۹ A
۲۱Suzhou Dazen Electromechanicalآسانسور+۸۶۵۱۲۶۷۶۰۴۵۳۶www.dazenelevator.com۳۵۱۹ B
۲۲ZHEJIANG MEILUNآسانسور+۸۶۵۷۵۸۵۶۶۰۱۱۶www.zjml.cc۳۵۱۹ C
۲۳DONGNAN ELEVATORآسانسور+۸۶۵۱۲۶۳۰۳۱۵۳۸www.dndt.net۳۵۱۹ D
۲۴ZHEJIANG AKSENآسانسور+۸۶۵۷۵۸۴۸۸۷۹۲۷www.aksenelevator.com۳۵۱۹ E
۲۵WELLS ELEVATOR PRODUCTSآسانسور+۸۶۲۱۵۹۲۲۷۶۲۴www.wells-elevator.com۳۵۴ D
۲۶Huai’an Jiangong Nylon Productsآسانسور+۸۶۵۱۷۸۵۹۹۸۶۹۱www.jgnl.cn۳۵۴ E
۲۷General Elevatorآسانسور+۸۶۵۱۲۶۳۸۱۲۸۴۸www.sge-elevator.com۳۵۴ A
۲۸Shaanxi Sanjinآسانسور+۸۶۰۲۹۶۸۵۷۶۷۷۹www.buyelevatorparts.com۳۵۴ B
۲۹onee elevatorآسانسور+۸۶۰۲۰۸۴۵۵۳۸۰۰www.onee.com.cn۳۵۴ C
۳۰IFEآسانسور+۸۶۷۶۹۸۲۰۷۸۸۸۸www.ifelift.com۳۵۱۲
۳۱cannyآسانسور+۸۶۵۱۲۶۳۲۹۷۸۵۱www.canny-elevator.com۳۵۱۷
۳۲Yida Expreessآسانسور+۸۶۵۷۲۳۶۳۸۷۰۰www.ydelevator.com۳۵۱۷.۱
۳۳Hebei Fengwei Machineryآسانسور+۸۶۳۱۹۷۸۳۶۱۷۸www.hbfengwei.com۳۵۱۷.۲
۳۴Delfarآسانسور+۸۶۵۷۲۲۲۳۵۹۱۲www.delfar.cn/en/۳۵۱۷.۳
۳۵Tianjin Goldsun wire ropeآسانسور+۸۶۲۲۵۹۵۲۸۶۹۷www.goldsunchn.com۳۵۱۷.۴
۳۶Tianjin Sunriseآسانسور+۸۶۲۲۶۸۶۰۳۰۵۵www.sunriselift.com۳۵۱۷.۵
۳۷Wuxi Huamei Elevator۳۵۱۷.۶
۳۸NBSL+۸۶۲۱۳۷۰۱۱۸۱۳www.nbsl.com۳۵۱۸
۳۹Guangzhou Guangeriآسانسور+۸۶۲۰۳۹۲۲۱۱۸۸www.guangri.com.cn۳۵۱۸.۱
۴۰کادوس آسانسور کیشآسانسور۸۸۶۶۴۰۴۵-۷۳۵۷
۴۱انجمن تولید کنندگان قطعات آسانسور و پله برقی۳۵۰
۴۲بیمه سامانسایر۸۹۴۳www.si24.ir۳۵۱۱
۴۳آرمان صنعت آرکاوارد کننده۵۵۷۶۱۱۲۲۳۵۱۰.۱
۴۴بازرگانی قراچورلوقطعات – واردات۵۵۴۱۳۱۵۲www.mg-trade.ir۳۵۶
۴۵Foshan Amm Internationalآسانسور۰۰۸۶ ۷۵۷ ۲۸۸۳۸۴۹۵www.ammlift.com۳۵۵
۴۶آتی کارا روش آسانبرواردات قطعات۲۶۸۰۱۸۳۳www.akraco.com۳۸۲۹
۴۷کوپل آسانسورواردات قطعات۲۶۸۰۱۸۳۳www.kouplelift.com۳۸۲۷
۴۸گروه سماتیک کاران آریادرب اتوماتیک۸۸۰۸۰۷۱۰www.sematic.ir۳۸۳
۴۹آسانبر طوس یاران البرزدرب و گیربکس۴۴۰۱۲۱۸۲-۶www.automaticyaran.com۳۸۳۴
۵۰آسانسور ۱۱۰واردات قطعات۷۷۲۵۳۵۲۵www.asansor110.com۳۸۳۰
۵۱صدر الکترونیک دناتابلو فرمان۴۴۲۳۱۰۸۵www.sadrelectronic.com۳۸۴
۵۲شرکت مهندسی ساختمانی درنا آوندسایر۶۶۹۱۴۸۳۱۳۸۳۵
۵۳پرشیا لیفتقطعات۷۷۲۶۹۴۸۱-۲www.persialift.com۳۸۱
۵۴سیما تکسانآسانسور۸۸۹۴۱۵۳۳www.simataksun.com۳۸۳۲
۵۵البرز کنترلتابلو فرمان۰۲۶-۳۴۷۲۴۶۲۵www.alborzcontrol.com۳۸۲۳
۵۶پنومانقطعات۵۵۲۷۴۴۹۱www.pneuman-eng.com۳۸۶
۵۷آسان تابلو کومشتابلو فرمان۷۷۷۲۳۰۴۷-۹www.asantablo.com۳۸۲۸
۵۸ستاره فراز نماقطعات۴۴۰۳۱۵۰۲www.setlift.com۳۸۹
۵۹بازرگانی موسی خانیواردات۸۸۷۲۹۲۲۳www.mossakhani.com۳۸۲۲
۶۰نوین کیا تک هونامپانل آسانسور۶۶۵۷۴۵۲۵www.novinkiatech.com۳۸۲۴
۶۱اوج بران صدر – گروه مهندسی بازرگانی فطرسقطعات۲۶۶۰۱۴۵۰www.fotrosgroup.com۳۸۲
۶۲نیکو بران آسیاآسانسور۴۴۶۰۷۹۸۷www.nbalift.com۳۸۳۱
۶۳تولیدی کهرامقطعات۵۶۴۴۲۱۶۵۳۸۵
۶۴آرتا پیشرو آرش افراز – صنایع آسانسور رحیم زادهکابین – قطعات۶۶۹۴۲۰۲۷www.rahimzadehlift.com۳۸۳۳
۶۵پارسیان نوین تک آسانبر – پنتاتجهیزات۲۶۲۰۸۲۴۳www.pantainc.com۳۸۸
۶۶پیمانکاران پیشرو فراز رسانتابلو فرمان۲۶۴۵۸۰۰۱-۳www.farazresan.com۳۸۲۶
۶۷پایا پیشرو ماشینقطعات۵۵۴۹۱۰۱۴www.payaboresh.com۳۸۲۵
۶۸بهران آسانبرآسانسور – پله برقی۸۷۱۶۲۰۰۰۳۸۷
۶۹Hangzhou Aolida+۸۶۵۷۱۶۴۱۳۳۳۳۳www.hzaolida.com۳۸c 1
۷۰Shanghai Sumpo۰۲۱۶۹۷۵۵۰۹۸gb.sumpo-lift.com۳۸c 2
۷۱Zhujiang Fuji+۸۶۷۵۷۸۶۶۹۷۸۸۳www.zhujiangfuji.com۳۸c 3
۷۲Shenyang Bluelight Automatic+۸۶۲۴۲۳۷۸۰۸۰۷en.sylg.cn/main.html۳۸c 4
۷۳Changchun Shenghao+۸۶۴۳۱۸۹۵۴۳۳۳۵www.ccsdhz.com۳۸c 5
۷۴Shandong Fujizy+۸۶۵۳۱۵۵۵۱۶۵۳۰www.sd-fjzy.com۳۸c 7
۷۵Siglen+۸۶۷۵۷۶۶۸۳۸۹۱۹www.siglenlift.com۳۸s 6
۷۶ایلیا سنگ نقش جهانسنگ۰۳۱-۳۳۳۴۴۵۰۹-www.iliastonne.com۴۰۲۲
۷۷استقرار الکترونیک ساختمان ( السا )تجهیزات۷۷۱۹۰۶۹۰-۵www.elsa.ir۴۰۲.۵
۷۸فن آور گستر صنعت الکترونیک ایرانیانتابلو فرمان۸۸۵۳۷۲۴۵www.ieie-ir.com۴۰۱.۱
۷۹آریا فراز آسانبر سپنتاآسانسور – پله برقی۸۸۵۷۹۱۱۵www.afa-lift.com۴۰۱۵
۸۰آسان پیشرو آریاقطعات۷۷۱۳۹۰۳۰www.apaelevator.ir۴۰۱۶
۸۱فنی مهندسی سنا برق توانقطعات۷۶۲۵۰۹۵۹www.sbt.co.ir۴۰۷
۸۲شرکت بازرسی مهندسی ایران – ieiآسانسور۸۹۳۴۲۲۵۲www.ieico.com۴۰۱۰
۸۳مهندسی بهرو صنعتقطعات۵۵۲۴۹۹۵۱www.behro-co.ir۴۰۲۳
۸۴آسانسور سیفقطعات۸۸۴۲۸۷۴۱۴۰۳۰
۸۵آرمان صنعت کهرباتجهیزات۷۷۷۹۴۷۹۱www.ask_elevator.com۴۰۱۱
۸۶ تاپ کنترلتابلو فرمان۸۶۰۱۵۷۳۰www.topcontrol.ir۴۰۴
۸۷گسترش تجهیزات داناآسانسور – پله برقی۷۷۶۲۶۰۲۲www.smartpoxking.ir۴۰۹
۸۸آروین آسانبر آسمان – فرا کنترل گروپتابلو فرمان۳۳۶۳۰۴۷۶www.faracontrolgroup.com۴۰۸
۸۹گروه فنی مهندسی خلیجقطعات۵۵۹۴۱۴۶۴www.asatco.com۴۰۲۵
۹۰متالورژی مبینقطعات۷۷۹۹۹۹۵۳۴۰۲۱
۹۱مبنا سازه شبرنگسایر۴۴۹۸۷۹۲۹۴۰۱۲
۹۲صنعت الکترونیک آریاسایر۲۲۰۵۰۶۶۶۴۰۳
۹۳آسانسور نگار کرج  سان فار سیگنالکابین و درب۰۲۶۳۴۵۶۷۴۸۲۴۰۱۴
۹۴الکترو توسنتجهیزات۴۴۲۴۵۱۶۱۴۰۳۳
۹۵وزنه آسانسور سهندقطعات۰۲۶-۳۴۸۰۵۵۵۶۴۰۳۲
۹۶آسان سازان یارانطراحی و مونتاژ۸۸۶۲۴۵۴۲۴۰۱۹
۹۷استیل رسائیانقطعات۳۳۹۳۷۲۷۸www.rasa-steel.com۴۰۱
۹۸ویرا انرژی مهر ماهانسایر۷۷۰۹۳۴۴۲www.viraem.ir۴۰۱۳
۹۹کالای استیل ملتورق استیل۳۳۹۵۸۵۸۵۴۰۱۷
۱۰۰دیزاینر استیلاستیل۲۲۶۳۴۶۵۱www.designer-steel.com۴۰۶
۱۰۱گروه فنی مهندسی ایران بالابرقطعات۰۳۱۳۳۳۵۶۰۳۷www.iranbalabarco.com۴۰۲۷
۱۰۲اندیشه سازان کنترل صنعت بارثاواتابلو فرمان۰۵۱۳۵۴۱۲۳۹۷۴۰۲۴
۱۰۳حامی اوج بران نیلپن زمرد آرکاقطعات۷۷۴۰۳۸۵۶۴۰۱۷.۱
۱۰۴آرمه بنسنگ۲۲۶۸۷۱۱۹www.armebon.com۴۰۲۰
۱۰۵آسیا رامش کنترل – آسیا کنترلتابلو فرمان۰۸۶۳۴۰۳۲۲۰۲www.asiacontrol.net۴۰۲۸
۱۰۶اوج رسان تبریزآسانسور – پله برقی۰۴۱۳۶۶۶۴۶۴۰-۱۴۰۳۱
۱۰۷توان هیدرو لیفت۶۵۶۰۴۶۷۳www.tavanhydrolift.ir۴۰۲۹
۱۰۸مهر مینا الکترونیکتولید – مونتاژ۶۶۷۵۳۱۵۹www.denay.com۴۰۲۹.۱
۱۰۹بسیج مهندسین عمران و معماری تهران بزرگ۷۳۲۵۵۴۱۰۴۰۲۶
۱۱۰بیمه داناسایر۸۸۷۷۳۶۵۰www.dana-insurance.ir۴۰۱۸
۱۱۱پارت دنا فوزقطعات۲۶۲۰۱۱۴۳www.partdanafoss.com۳۱A۴
۱۱۲صنعت الکترونیک پژوهقطعات – کابین۸۸۷۵۸۱۵۷-۶۰www.electronic-pajouh.com۳۱A۱۰
۱۱۳سنگبری برادران سرخوشسنگ۵۶۲۳۶۴۹۹www.sarkhoshstone.ir۳۱A۷
۱۱۴آریان آسانسورتابلو فرمان۲۲۵۵۳۰۰۰www.arianasansor.com۳۱A۲.۳
۱۱۵کیمیا اندیشان رادمهر ایرانیانقطعات۷۷۰۳۰۰۷۴www.karalift.ir۳۱A۱۷
۱۱۶الوند لیفتدرب – کابین۷۶۲۱۹۲۶۸www.alvandlift.ir۳۱A۵
۱۱۷آراد آسانرو ثمینقطعات۴۶۸۸۳۹۸۶۳۱A۹
۱۱۸تولیدی رعدقطعات۰۳۱-۳۳۸۰۲۰۲۶www.raad-co.com۳۱A۱۱
۱۱۹اطلس کاخخرید و فروش۶۶۴۳۴۸۴۲www.atlaskakh.com۳۱A۱۳
۱۲۰توسعه تجهیزات صنعتی – هوپادتجهیزات۸۸۸۷۴۸۵۰www.hupud.ir۳۱A۸
۱۲۱ایده فراز ایمن روتابلو فرمان۷۷۱۲۲۹۷۵www.imenro.com۳۱A۱
۱۲۲طراحان صنعتگر نیلگون – مدیاکابین۷۷۷۱۹۰۴۶www.mediaelevatorpanel.com۳۱A۱۴
۱۲۳کیوان فراز ماندگاردرب و کابین۷۶۲۱۶۹۱۸www.keyvanfaraz.com۳۱A۲۱
۱۲۴صنایع آسانسور المپیکقطعات۳۳۷۱۸۰۲۵۳۱A۱۹
۱۲۵آرمان فراز پیمانتجهیزات۴۴۲۹۷۶۸۰-۳۳۱A۶
۱۲۶آنامآسانسور۸۸۷۵۶۴۶۴-۶۳۱A۱۶
۱۲۷فنی مهندسی سهند بالابر آسیاپله برقی۷۷۰۶۹۸۴۷۳۱A۱۸
۱۲۸موتوژنالکترو موتور۰۴۱۳۴۴۵۳۰۰۱-۳www.motogen.com۳۱A۲۰
۱۲۹آسانسور و پله برقی روان پارسکابین درب۶۶۵۹۴۲۰۲www.ravanpars.com۳۱A۱۲
۱۳۰ایمن آسانبر میثاقترمز ایمنی۵۵۲۸۱۶۹۹www.emenasanbarmisaghco.ir۳۱A۱۵
۱۳۱خیریه ۳۱A۰
۱۳۲ دکور استیلورق۶۶۳۹۰۰۳۰www.decor-steel.com۳۱B۱
۱۳۳آسانسور ساسیمقطعات۸۸۲۴۹۲۳۵www.sasim.ir۳۱B۱۳
۱۳۴استیل رزاقیورق استیل۳۳۹۲۸۵۸۷www.razaghisteel.com۳۱B۱۷
۱۳۵گسترش داده پردازی پارایهواردات قطعات۸۸۶۶۲۳۰۰www.paraye.com۳۱B۸
۱۳۶عصر نوین کیهانآسانسور۸۸۵۸۳۰۹۸www.asrnovin.com۳۱B۱۰
۱۳۷پار صنعت صعودآسانسور۲۲۹۷۶۱۰۱www.paarlift.ir۳۱B۲
۱۳۸گروه تولیدی کوثرقطعات۳۶۴۶۵۴۰۵۳۱B۶
۱۳۹آرمان پیشرو عدلتابلو فرمان۴۴۵۳۸۳۰۷www.adlelevator.com۳۱B۷
۱۴۰سورن استیل آسیابازرگانی و قطعات۲۲۶۸۹۰۸۳www.sorensteel.com۳۱B۹
۱۴۱ارتباط آسانبر رسپیناقطعات۶۶۵۵۸۱۱۲www.respinalift.com۳۱B۱۲
۱۴۲ایده طرح پیشروآسانسور – پله برقی۲۲۶۴۳۱۰۴۳۱B۳
۱۴۳هادی صنعت شهابلیمیت – سنسور۷۷۲۵۱۸۵۸www.sahablift.ir۳۱B۱۱
۱۴۴آسانبران عرش آریاآسانسور۷۷۲۶۵۰۳۲۳۱B۵
۱۴۵الکترو بالابر کوشا – الکوقطعات۴۴۹۵۲۵۸۰www.elco-co.ir۳۱B۴
۱۴۶طراحان سیستمدرب اتوماتیک۴۴۱۷۴۴۰۲۳۱B۱۵
۱۴۷شرکت مهندسی تجارت پردیس رابینتابلو فرمان۴۴۰۱۶۳۸۹۳۱B۱۶
۱۴۸سازمان مدیریت صنعتیمشاوره – آموزش۲۲۰۴۳۰۰۷www.imi.ir۳۱B۱۴.۵
۱۴۹نشریه کارمانشریه۸۸۰۲۹۴۴۰ ۳۱B۱۴.۲
۱۵۰اتحادیه آسانسور – ستاد برگزاری۸۸۹۳۵۶۶۶۳۱B۱۴.۴
۱۵۱هیدرولیک  و پنوماتیک بهفنبالابر۶۶۶۳۴۴۷۱www.behfan.ir۳۱B۱۴
۱۵۲آسانسور پارسیان ۳۱B۱۴.۳
۱۵۳Eco Tractionموتور آسانسور۸۸۰۶۵۰۱۷www.lifttrade.com۳۱B۱۴.۱
۱۵۴پارس آساقطعات۷۷۶۹۸۸۹۶www.parsasa.com۴۴/۱۱۸
۱۵۵گروه مهندسی صنعتی غدیردرب اتوماتیک۷۶۲۱۶۴۰۵www.gms.ghadir.com۴۴/۱۴
۱۵۶گهر – آسانسور ایلیا – الماس سیاه پارسیانقطعات۶۶۶۰۸۰۰۶www.pbd.pcn.ir۴۴/۱۲۴.۲۵
۱۵۷تابلو فرمان ۱۱۰تابلو فرمان۸۶۰۲۳۶۸۰www.110tech.ir۴۴/۱۱۹
۱۵۸آلتون آسانسورتابلو فرمان۴۶۸۷۲۰۰۵www.altonelevator.com۴۴/۱۱۲
۱۵۹لاران صنعت پویاآسانسور۳۳۹۳۴۳۲۷www.laranmachine.com۴۴/۱۸
۱۶۰پایا کنترل پاسارگادتجهیزات۰۵۱-۳۷۶۰۵۴۱۰www.payaelevator.com۴۴/۱۲۲
۱۶۱کارگاه آذین کابینکابین – تابلو فرمان۷۶۲۱۷۱۴۹www.asr-elevator.ir۴۴/۱۵
۱۶۲کارگاه آذین کابینکابین – تابلو فرمان۷۶۲۱۷۱۴۹www.asr-elevator.ir۴۴/۱۱۰
۱۶۳ویسمن صنعت آسانبرقطعات۲۶۴۵۳۳۴۱۷۵www.visman.com۴۴/۱۱۴
۱۶۴شکیب جکآسانسور – بالابر۰۲۶-۴۴۴۵۳۳۴۹www.shakibjack.ir۴۴/۱۷
۱۶۵قطعات آسانسور مقنیانقطعات۳۳۰۲۷۵۹۹-۶۱۴۴/۱۱۱.۱
۱۶۶پارت تدبیر شکیباپله برقی۶۶۰۲۴۰۸۱-۲www.parttadbir.com۴۴/۱۱۵
۱۶۷شیوا امواجرله فرمان۰۳۱۳۲۶۴۵۶۸۸www.shivaamvaj.com۴۴/۱۳
۱۶۸یاشار لیفتسایر۸۸۳۷۴۵۳۵۴۴/۱۱۶
۱۶۹آکا کنترلقطعات۰۵۱۳۷۵۷۱۲۲۵www.aka-lc.com۴۴/۱۱
۱۷۰مهندسی آتیروقطعات۸۸۵۵۴۰۶۲-۳www.atiro.com۴۴/۱۶
۱۷۱شرکت طراحی مهندسی آسا قدرواردات۸۸۶۷۲۳۴۲www.asaliftco.com۴۴/۱۱۳
۱۷۲کاردان هیدرولیکواردات قطعات۶۶۲۵۹۵۶۹www.hydrokardan.com۴۴/۱۲۱
۱۷۳کارگاه تابلو سازی لیفت کنترلتابلو فرمان۶۶۳۹۰۳۶۳www.lift-control.com۴۴/۱۲۰
۱۷۴طراحان فلز دانادرب آسانسور۴۶۸۳۹۴۷۴www.diaragroup.com۴۴/۱۱۱
۱۷۵گروه صنعتی نوین تکوین پویشتابلو برق۶۵۶۱۰۵۵۲۴۴/۱۲
۱۷۶وب سایت مرجع آسانسور و پله برقیوب سایت۶۵۶۱۰۵۵۲www.asansor.ir۴۴/۱۲
۱۷۷صعود صنعت طوس – بازرگانی آراآسانسور – پله برقی۰۵۱۳۶۱۰۸۵۴۵۴۴/۱۲۳
۱۷۸آسا آرامان الکترونیکتابلو کنترل۷۶۲۱۷۳۵۸۴۴/۱۹
۱۷۹SUZHOU  DEAO ELEATORآسانسور+۸۶۱۳۵۸۴۲۹۸۶۱۴www.deao-elevator.com۴۴/۱A 1
۱۸۰Beijing TP Tondaآسانسور+۸۶۱۳۵۵۲۶۴۶۶۸۷WWW.BJTPTonda.com۴۴/۱A 2
۱۸۱LINCOLN ELEVATORآسانسور+۸۶۱۸۲۶۸۳۲۹۰۵۸en.lincolnelevator.com.cn۴۴/۱A 3
۱۸۲CZ-WANYANGآسانسور+۸۶۵۱۹۸۰۸۹۸۸۲۰www.czwanyang.com۴۴/۱A 4
۱۸۳Shanghai Goodgoآسانسور+۸۶۱۸۶۲۱۷۰۶۸۹۷www.shgoodgo.com۴۴/۱A 5
۱۸۴WINONE ELEVATOR CORPORATION LIMITEDآسانسور+۸۶۷۵۷۶۶۸۲۷۸۸۰www.winone.cn۴۴/۱A 6
۱۸۵HENGDA FUJI ELEVATORآسانسور۰۰۸۶-۵۷۲-۳۷۰۵۵۵۷www.fujihd.net۴۴/۱A 7
۱۸۶HANSON LIFT(SUZHOU)آسانسور+۸۶۵۱۲۵۲۸۶۲۶۲۸www.primatrading.com.cn۴۴/۱A 8
۱۸۷Suzhou MIKAEآسانسور+۸۶۵۱۲۶۸۱۳۶۲۶۹www.szmjzx.cn۴۴/۱B 1
۱۸۸Ningbo Safety Electronicآسانسور+۸۶۵۷۴۸۶۸۱۳۸۸۱www.chinasft.com۴۴/۱B 2
۱۸۹GOSHIN ELEVATOR TECHNOLOGYآسانسور+۸۶-۵۱۲-۸۵۱۷ ۷۷۰۷http://www.gdxdt.com/۴۴/۱B 3
۱۹۰SHANDONG  BOLTآسانسور+۸۶۱۸۸۶۶۸۲۵۲۰۵www.bolt-elevator.com۴۴/۱B 4
۱۹۱TENAU ELEVATORآسانسور+۸۶۱۸۶۰۱۴۵۸۸۶۷www.tenau.com.cn۴۴/۱B 5
۱۹۲Matiz Elevatorآسانسور+۸۶۷۶۰۸۵۵۲۸۵۹۳www.matiz.com.cn۴۴/۱B 6
۱۹۳SYMAX LIFTآسانسور+۸۶۲۱۶۸۸۷۳۷۷۷www.symaxlift.com/۴۴/۱B 7
۱۹۴مهندسی و صنعتی اوج بالابربالابر۶۶۹۱۴۳۵۰-۱www.ojbalabar.comفضای باز۴
۱۹۵آریان آسانسورتابلو فرمان۲۲۵۵۳۰۰۰www.arianasansor.comفضای باز۶
۱۹۶صنایع سنگ عقیقسایر۵۶۲۳۲۰۰۶فضای باز۲
۱۹۷آسانسور ایلیاقطعات۶۶۶۰۸۰۰۶www.pbd.pcn.irفضای باز۱۶
۱۹۸آسانبر پریسماکابین و درب۵۶۴۱۹۰۳۱-۷www.prismlc.irفضای باز۱۱
۱۹۹نگین پدیده قائمقطعات۶۶۰۶۳۸۸۱www.neginpadideh.comفضای باز۵
۲۰۰فتحی الماسپله برقی۸۸۴۰۶۹۲۱www.fathialmas.comفضای باز۷
۲۰۱تهران راویسایر۸۸۶۱۸۱۳۱www.tehranravy.comفضای باز۱۲
۲۰۲بهران کارآسانسور و پله برقی۲۲۰۵۰۰۷۹www.behrancar.comفضای باز۹
۲۰۳ستاره آبی دریای خروشان۸۸۵۲۰۱۹۲فضای باز۱۳
۲۰۴هفته نامه پیام ساختماننشریه۸۸۱۰۰۰۱۰www.payampress.comفضای باز۱۸
۲۰۵شرکت حمل و نقل بین المللی تکسیزحمل و نقل۸۸۸۹۴۳۱۷www.takseez.comفضای باز۱۴
۲۰۶آذرخشآجر نسوز۲۷۲۱www.azarakhsh.irفضای باز۱۰
۲۰۷تحول انتقال میهن – تامکوبالابر۶۶۰۵۰۰۰۰www.taamco.comفضای باز۸
۲۰۸آتوردرب و کابین۲۲۳۱۸۴۱۲-۱۵www.aturlift.comفضای باز۱
۲۰۹معرق سنگ طاهاسنگفضای باز۳
۲۱۰آتی سازان افق پارسواردات و طراحی و نصب آسانسور و پله برقی۸۸۰۶۹۰۰۵-۷www.atisazanlift.comفضای باز۲۶
۲۱۱آرمان صنعت آرکاوارد کننده۵۵۷۶۱۱۲۲فضای باز۱۵
۲۱۲کشتیرانی رویای عصر ایرانیانحمل و نقل۴۱۵۹۴۰۰۰ فضای باز۱۹
۲۱۳سندیکای آسانسور فضای باز۲۰
۲۱۴ماهنامه  تاسیسات برق ساختماننشریه۶۶۰۳۲۱۰۴www.sbp.ir/tbs.htmفضای باز۲۲
۲۱۵فکر برترفضای باز۲۳
۲۱۶مجتمع آموزش پیوند داده هاسایر۸۸۴۸۱۰۹۰www.iramoozesh.irفضای باز۲۴
۲۱۷سازمان نیازمندیهای همشهرینشریه۲۶۴۰۴۲۳۲www.rahnama.comفضای باز۲۵
بیشتر بخوانید  جلسه هیئت مدیره انجمن غرفه سازان