نمایشگاه بین المللی دام و طیور

بنابر توافق انجمن غرفه سازان باستاد برگزاری نمایشگاه  دام و طیور اعضای انجمن از سپرده گذاری معاف می باشند

بیشتر بخوانید  نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل