آرشیو » اخبار نمایشگاهی
کد خبر : 867
دوشنبه - ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۸:۲۳

سایت رسمی انجمن غرفه سازان راه اندازی میشود

سایت رسمی انجمن غرفه سازان راه اندازی میشود پیرو جلسه ۲۴-۱ ۹۳ هیئت مدیره انجمن صنفی غرفه سازان مقرر شد تاسایت رسمی و تخصصی غرفه سازان راه اندازی شود و در این سایت فقط اعضائ اصلی و رسمی ثبت نام خواهند شد.

سایت رسمی انجمن غرفه سازان راه اندازی میشود

سایت رسمی انجمن غرفه سازان راه اندازی میشود

پیرو جلسه ۲۴-۱ ۹۳ هیئت مدیره انجمن صنفی غرفه سازان مقرر شد تاسایت رسمی و تخصصی غرفه سازان راه اندازی شود و در این سایت فقط اعضائ اصلی و رسمی ثبت نام خواهند شد.