مجوزهای غرفه سازی آماده شد

این هفته خبرهای جدی در زمینه مجوزهای فعالیت غرفه سازی خواهیم شنید. بر اساس جلسه مشترک انجمن با آقای دکتر رنجبران مدیریت محترم غرفه آرایی نمایشگاه بین المللی تهران با توجه به آماده شدن مجوزهای غرفه سازی این هفته به غرفه سازان مربوطه واگذار میشود و از تاریخ ۹۳/۸/۱ قابل اجرا خواهد گردید

بیشتر بخوانید  تمدید زمان رتبه بندی غرفه سازان