آرشیو » اسلاید » اخبار جامعه » اخبار نمایشگاهی
کد خبر : 1909
چهارشنبه - 19 آبان 1395 - 19:10

معافیت سپرده گذاری اعضای انجمن در نمایشگاه آرد و نان و صنایع وابسته

معافیت سپرده گذاری اعضای انجمن در نمایشگاه آرد و نان و صنایع وابسته بنا بر توافق ستاد برگزاری نمایشگاهآرد و نان و صنایع وابسته با انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان اعضای انجمن از سپرده گذاری حسن انجام کار غرفه سازی معاف میباشند

معافیت سپرده گذاری اعضای انجمن در نمایشگاه  آرد و نان و صنایع وابسته

معافیت سپرده گذاری اعضای انجمن در نمایشگاه آرد و نان و صنایع وابسته

بنا بر توافق ستاد برگزاری نمایشگاهآرد و نان و صنایع وابسته با انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان اعضای انجمن از سپرده گذاری حسن انجام کار غرفه سازی معاف میباشند