آدرس برگزاری مراسم روز صنعت نمایشگاهی

این مراسم در هتل اسپیناس پالاس واقع در سعادت آباد میدان بهرود خیابان۳۳ شماره۲۱ در روز یکشنبه   ۹۶/۳/۲۱   از ساعت ۱۹/۳۰ برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید  اطلاعیه