۲۰ اسفند روز مهم انجمن

این روزهادفتر انجمن بر عکس نمایشگاه بین المللی به دلیل برگزاری دومین نشست غرفه سازان پر رفت و آمد و پرشور میباشد. این نشست روز ۲۰ اسفند در سالن کنفرانس شماره ۲ در محل دائمی نمایشگاه تهران از ساعت ۱۵ – ۱۸ برگزار میشود. که حاوی گزارشات عملکرد مدیران انجمن در سال ۹۲ و هچنین ایجاد راهکارهای مفید در راستای اهداف انجمن در سال ۹۳ خواهد شد . بدینوسیله از همه غرفه سازان دعوت میشود تا در این جلسه مهم شرکت نمایند

بیشتر بخوانید  افتتاح چهارمین نمایشگاه کیف و کفش و چرم