وصال سیستم
نام شرکت
نام مدیر عامل
سیدمهدی حسینی
شماره ثبت
۳۱۸۹۵۸
آدرس
سپه غربی کوچه حصارکی فرعی دوم پلاک ۴
تلفن
۸۸۲۴۶۵۹۷
فکس
۸۸۲۴۶۵۹۸