اطلاعیه شماره ۱۷ انجمن غرفه سازان

به

اطلاعیه مهم انجمن غرفه سازان توجه فرمایید

از همکاران محترم که مدارکشان را به انجمن ارسال نموده و کسری مدارک دارند میرساند، با توجه به پایان یافتن زمان ارسال مدارک به نمایشگاه هر چه سریعتر مدارک را کامل نمایند ، تا در روند طبیعی اختصاص تعیین صلاحیت غرفه سازان قرارگرفته و خللی در دریافت گریدشان ایجاد نگردد.

بیشتر بخوانید  سومین نمایشگاه شیلات، آبزیان و صنایع وابسته